hernesoppa


hernesoppa
cook.
• hernekeitto, hernerokka

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.